Links

    

 

                                

 

   Grundejerforeningen Ørnbjerg 1:

www.gf-oernbjerg.dk

 

  

  Jammerbugt Kommune

https://www.jammerbugt.dk/

 

 

  Jonstrup Vandværk:

www.jonstrupvand.dk

 

                          

   OIS Offentlig informationsserver med ejendomsdata:

http://kort.jammerbugt.dk/

                   

 

 Tømning af septitanke:

http://www.jammerbugt.dk/borger/miljoe-natur-og-energi/spildevand/toemningsregulativ/

 

 

Affaldshåndbog for sommerhuse 2016

 

 

https://www.jammerbugt.dk/media/3492051/affaldshaandbog_sommerhus_2016.pdf

 

 

 

LUFTFOTOS

 

http://geonord.flyfotoarkivet.dk/

 

 

 

Grundejerforeningen ØRNBJERG 2