Generalforsamling 2015

 

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ørnbjerg II

 

 

15. maj 2015 i Den Gamle Smedie, Vråvej 287, 9760 Vrå

 

1. Valg af dirigent og referent

 

Gunnar Olesen valgt som dirigent

 

Hanne Rødbro valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning

 

Formand Peter Lassen aflagde beretning med følgende overskrifter:

 

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder

 

Tilbud til om medlemskab til fire grundejere i vores – dog uden respons

 

Vejene generelt i fin stand

 

Ny hjemmeside undervejs: Lise Larsen ønsker afløser – Christian Brønden tilbyder sin hjælpJ

 

Fra formandsmøde i Jammerbugt Kommune:

 

Affaldssortering kan komme på tale men indtil videre ingen ændringer

 

OBS: Lang sagsbehandlingstid på byggesager

 

Jordvolde: Det er IKKE tilladt af få tilkørt jord til jordvolde – men OK at anvende egen jord fra evt. udgravning.

 

Sct. Hans: Grundejerforeningen Ørnbjerg Nord står for arrangementet på stranden. Kommunen bidrager ikke med oprydning efter afbrænding.

 

Kraftig opfordring til OPRYDNING på alle grunde.

3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent

 

Kasserer Hanne Hosbond fremlægger regnskab og budget, og gør opmærksom på at der er indkøbt festtelt, som gerne skal i brug igen i 2015.

 

Regnskab godkendt. Kontingentet fastholdes på samme beløb, 400,- årligt.

4. Rettidigt indkomne forslag til dagsorden

 

Ingen

5. Valg

 

Peter Lassen genvælges som formand

 

Til bestyrelsen genvælges desuden:

Simon Sivesgaard som næstformand

Hanne Hosbond som kasserer

Richard Stenild som 1. Suppleant

Lise Larsen som 2. Suppleant

 

Som revisor genvælges Gunner Olesen og

Anne-Lise Mølgaard genvælges som revisorsuppleant

6. Eventuelt

 

Vedr. beskæring af træer på Margrethevej pga farlige situationer: Peter Lassen kontakter Kommunen

 

Opmærksomhed på kanter ved indkørsler, når vejene skrabes.

 

Mon der arrangeres sommerfest? Mon sidste års udvalg fortsætter?

 

TAK til bestyrelsen for arbejdet i årets løb.

 

 

 

TAK til alle deltagere for endnu en hyggelig aften J 

 

Hanne Rødbro

 

Grundejerforeningen ØRNBJERG 2